Vereniging
der Belgische
Elektromechanische
Installatiebedrijven

De VBEI is een beroepsvereniging met als voornaamste doelstellingen:

 • de ontwikkeling en promotie van de speciale technieken eigen aan het beroep van installateur in brede zin

 • het bevorderen van alle maatregelen betreffende de opleiding en de vorming van gespecialiseerd personeel van haar leden

 • het bestuderen en verdedigen van de professionele belangen van haar leden

Historiek

De Vereniging werd opgericht in België in 1974 door 5 stichtende leden, met als doel de belangrijkste aannemingsbedrijven in de sector van de elektrische installatie te groeperen

In 1992 neemt de Vereniging het statuut aan van VZW om haar representativiteit te verhogen.

In 2004 breidt de Vereniging haar actieradius uit tot alle elektromechanische activiteiten (met inbegrip van HVAC)

Leden

De VBEI (Vereniging der Belgische Elektromechanische Installatiebedrijven) vertegenwoordigt 23 bedrijven in België met een personeelsbestand van meer dan 15.000 personen en een omzet van ongeveer 3.000 Mio Euro in het domein van de elektromechanische installatie in de brede zin van het woord. Hiermee vertegenwoordigt VBEI ongeveer 50 % van de sector in België.

Activiteitssectoren

De Lidbedrijven van de VBEI zijn zeer gediversifieerd en leveren diensten voor alle sectoren van zoals de industrie, zoals de telecommunicatie, gebouwen en immobiliën, de productie en distributie van energie, de openbare en privé private infrastructuur, het milieu, transport, media en nog vele andere.

Prioriteiten

De voornaamste prioriteiten van de VBEI zijn: de visibiliteit van de Vereniging te verhogen, de promotie van aparte loten voor de speciale technieken, de vertegenwoordiging in de Sociale Overlegorganen, het overleg met de overheid, het opvolgen van de Belgische en Europese wetgeving (o.a. kwalificatiesystemen van aannemers), de opvolging van de conjunctuur. De Vereniging hecht het grootste belang aan veiligheid, kwaliteit, ethiek en milieu.

Activiteiten

 • Tweemaandelijkse vergaderingen

  • Forum voor informatie-uitwisseling en netwerking
  • Rondvraag betreffende de economische en sociale toestand
  • Rapportering vanuit andere beroepsorganisaties
  • Opvolging van de werkgroepen
  • Conjunctuurenquêtes
 • Werkgroepen zoals:

  • Toepassingsmodaliteiten van nieuwe regelgevingen
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • Ontmoetingsfora met de Opdrachtgevers van Infrastructuur in beide Gewesten
  • Analyse Contractclausules – indirecte schade
 • Organisatie van events, en technische bezoeken en studiereizen

 • Vertegenwoordiging in andere organisaties die onze beroepsbelangen verdedigen

 • Internationale ontmoetingen met zusterfederaties in het buitenland

 • Jaarlijkse enquête veiligheid en absenteïsme.